افتتاح فروشگاه آبمیوه و بستنی شاویس در مشهد

واقع در بلوار امام خمینی بین امام خمینی ۶۶ و ۶۸

بستنی سنتیبستنی میوه ایفروشگاه

بستنی سنتیبستنی میوه ایفروشگاه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.